Popis kandidata 2018

Lista kandidata, koji su prošli audiciju:

Ove godine smo kao organizatori Međunarodnog dječjeg pjevačkog festivala Brežice imali izuzetno nezahvalan zadatak. Morali smo izabrati između 119 prijavljenih kandidata, tek 63 daljnjih učesnika MOPF Brežice 2018, zbog vremenskog ograničenja pojedinih događanja. Zbog toga smo morali odbiti također puno odličnih pjevačica i pjevača, koje bi inače primili. U dosta slučajeva odlučivao je samo jedan bod, pa zato sve vas koje ove godine nismo mogli primiti, pozivamo da se ponovno prijavite na našu audiciju već iduće godine. Biti ćemo vam zahvalni!

Hvala svima za sudjelovanje na audicijama kao i iskazanom povjerenju. Svi koji ste primljeni, dobiti ćete u kratkom vremenu na potpis prijavnu dokumentaciju i kontrolni list sa svim podacima o prijavi.