Lokacija za audiciju MOPF Brežice 03.06.2018 je promjenjena!

Poštovani svi, koji namjeravate doći na audiciju za Međunarodni dječji pjevački festival Brežice 2018 u Brežicama 03.06.2018 u 15.00 sati. Obavještavamo vas, da je zbog rebubličkih izbora u Sloveniji, lokacija naše audicije promjenjena  sa lokacije MC Brežice, u Dvoranu Savice Zorko. Podataka za Google Maps navigaciju: Google Maps lokacija Dvorane Savice Zorko Adresa dvorane: Dvorana … Continue reading Lokacija za audiciju MOPF Brežice 03.06.2018 je promjenjena!